Zápisy do lesní školky „Za humny“, Ivančice na školní rok 2021/22

Slyšte, lidé blízcí lesu, jaké novinky vám právě nesu!Kdysi jeden pravil „Lidé, bděte!“My jen „Zápis nezaspěte!“ Pro stávající rodiny proběhne zápis ELEKTRONICKY pouze mailem, a to DO ČTVRTKA 13. 5. 2021 DO 20.00.Stačí krátká zpráva typu: “Pro Kubíka Honzoviče bychom si ve školním roce 2021/22 přáli ideální docházku dva dny v týdnu, a to v pondělky a úterky.” Prosím neprošvihněte tento čas, o týden

Read more