KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBA

Martina Turečková
mobil: 603 57 69 88
e-mail: tureckova.martina@gmail.com

ADRESA LK ZA HUMNY

Pod Rénou 4, 664 91 Ivančice
webové stránky LK Za humny:  www.zahumny.cz

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek

SÍDLO: Hřbitovní 29, 664 91 Ivančice
: 27053318
ÚČET pro LK Za humny: 245460240/0300
číslo účtu pro sociální fond LK Za humny: 245460216/0300
jednající prostřednictvím Martiny Turečkové, statutárního zástupce